Teknisk støtte for vindkraft med lav vindhastighet

Foreløpig er det ingen nøyaktig definisjon av lav vindhastighet i industrien, hovedsakelig kalles vindhastigheten under 5,5m/s lav vindhastighet.På CWP2018 ga alle vindturbinutstillere ut de siste modellene med lav vindhastighet/ultra lav vindhastighet for områder med lav vindhastighet.De viktigste tekniske midlene er å øke høyden på tårnet og utvide viftebladene i området med lav vindhastighet og høy skjærkraft, for å oppnå formålet med å tilpasse seg området med lav vindhastighet.Følgende er modellene lansert av noen innenlandske produsenter for områder med lav vindhastighet som redaktøren besøkte og talte på CWP2018-konferansen.

Gjennom den statistiske analysen av tabellen ovenfor kan vi se følgende regler:

De lange bladene

For områder med lav vindhastighet i det sørlige Midtøsten kan lange blad effektivt forbedre vindturbinenes evne til å fange opp vindenergi, og dermed øke kraftproduksjonen.

2. Stor enhet

Den sørlige regionen er for det meste fjellrike, kuperte og jordbruksland, noe som har skapt fenomenet at det effektive landarealet som kan brukes er relativt lite.

3. Høyt tårn

Høytårnviften lanseres hovedsakelig for området med lav vindhastighet og høy skjæring i sletten, og formålet med å berøre den høyere vindhastigheten ved å øke høyden på tårnet


Innleggstid: 18. mars 2022